Podniesienie piersi (mastopeksja)

WSTĘP:
Opadnięcie lub inaczej zwiotczenie piersi jest spowodowane wieloma czynnikami. Najczęstszą przyczyną jest utrata masy gruczołu piersiowego po przebytej ciąży ale również spadek wagi ciała np. podczas odchudzania, czynniki dziedziczne lub ich kombinacje. Do opadnięcia piersi dochodzi praktycznie u każdej pacjentki z wiekiem, co wiąże się z osłabieniem więzadeł strukturalnych Coopera podtrzymujących gruczoł oraz osłabieniem i rozciągnięciem samej skóry. Stopień opadnięcia określa się na podstawie relacji brodawki sutkowej w stosunku do fałdu podsutkowego. Brodawka powinna się rzutować w poziomie lub też niewiele powyżej fałdu podpiersiowego, jeżeli znajduje się poniżej najprawdopodobniej mamy do czynienia z opadnięciem piersi. Można wykonać prosty test świadczący o ptozie (opadnięciu) piersi lub jej braku, tzw. test ołówka. Należy włożyć ołówek pod pierś (w fałd podpiersiowy) i swobodnie puścić pierś, jeżeli ołówek się utrzyma w fałdzie może to świadczyć o zwiotczeniu piersi, jeżeli wypada pierś najprawdopodobniej nie wymaga liftingu.
Mastopeksja jest zabiegiem wymagającym przede wszystkim redukcji skóry oraz przemieszczenia gruczołu i tkanki tłuszczowej piersi ku górze. Czasami może wymagać niewielkiej redukcji tkanek wewnętrznych, a w innych przypadkach wymaga zastosowanie implantu silikonowego w celu odbudowy utraconej masy piersi. Wynik zabiegu można częściowo porównać z efektem jaki daje prawidłowo dobrany stanik podnoszący piersi.

WSKAZANIA DO ZABIEGU:
Najczęstszym powodem, dla których pacjentki decydują się na zabieg jest znaczne rozciągnięcie skóry z jednoczesną utratą objętości piersi szczególnie w jej górnych kwadrantach. Mastopeksja odtwarza prawidłowy kształt piersi, po zabiegu pierś staję się jędrniejsza, pełniejsza i młodziej wygląda.

CEL ZABIEGU:
Zabieg ma na celu podniesienie kompleksu brodawka otoczka wraz z gruczołem i tkanką tłuszczową oraz uformowanie pełnego, młodszego kształtu piersi. W wielu przypadkach zmniejsza się jednocześnie średnice otoczki, która wcześniej uległa rozciągnięciu.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Przed każdym zabiegiem odbywa się konsultacja podczas której doktor Pabiańczyk omawia wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania przed zabiegiem i postępowania po zabiegu, oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące samej operacji. Istotny przed zakwalifikowaniem do zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia, brak chorób sutka, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych przez lekarza badań laboratoryjnych i wykonanego USG piersi oraz pozytywna kwalifikacja anestezjologa do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza prowadzącego.

ZNIECZULENIE:
Mastopekasja może być wykonana zarówno w znieczuleniu miejscowym jak i ogólnym. Znieczulenie miejscowe może mieć zastosowanie jedynie w wybranych przypadkach, w których stwierdza się opadnięcie niewielkiego stopnia i zabieg można wykonać z cięcia wyłącznie wokół otoczki. W pozostałych przypadkach z wyboru wykonywane jest znieczulenie ogólne. Wszystkie szczegóły dotyczące znieczulenia są omawiane z anestezjologiem na konsultacji przed zabiegiem.

OPIS ZABIEGU:
Podniesienie piersi jest zabiegiem bardziej skomplikowanym i wymagającym od chirurga niż proste powiększenie piersi. Jest kilka sposobów podniesienia piersi w zależności od stopnia ich opadnięcia, warunków anatomicznych i możliwości technicznych. W każdej z technik operacyjnych podnosi się kompleks brodawka otoczka. Wyróżnia się 3 podstawowe sposoby podniesienia piersi.
Podniesienie z cięcia wokół otoczki, pozostawia najmniej widoczna bliznę ale technika jest ograniczona do wybranych przypadków niewielkiego opadnięcia piersi i z dużą średnicą otoczki. Jednocześnie po zabiegu dochodzi tez do nieznacznego zmniejszenia projekcji piersi.
Kolejna metoda wykonywana jest z cięcia pionowego i wokół otoczki. Metoda ta pozostawia dodatkową pionową bliznę od otoczki do fałdu podsutkowego ale daje duże możliwości redukcji i pozostawia relatywnie małą bliznę. Metodę tą preferuje doktor Rafał Pabiańczyk.
Procedura wykorzystywana do korekcji znacznego opadnięcia piersi, gdzie wymagana jest duża redukcja rozciągniętej skóry to tzw. technika „odwróconego T”. Blizna w tym przypadku przebiega wokół otoczki, następnie pionowo w kierunku fałdu podsutkowego oraz poziomo w fałdzie podpiersiowym ostatecznie przyjmując formę odwróconej litery „T”.

OKRES POOPERACYJNY:
Po zabiegu pacjent zostaje wypisany do domu w tym samym dniu jeżeli jest wykonywany zabieg z cięcia wokół otoczki. W pozostałych przypadkach w klinice pozostaje się do następnego dnia. Po zabiegu przez pierwsze 7-10 dni piersi są obrzęknięte, a u podstawy piersi mogę być widoczne drobne zasinienia. Obrzęk może również zlokalizować się na brzuchu. Czucie w obszarze brodawki może być obniżone lub może wykazywać nadwrażliwość. Obowiązuje zakaz palenia papierosów i bezwzględne przebywanie w staniku przez okres około 3 tygodni 24 godz. na dobę. Obowiązuje zakaz uprawiania sportu i oszczędny tryb życia, wstrzemięźliwość seksualna w okresie około 4 tygodni po zabiegu. Ważny jest bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem w okresie rekonwalescencji i regularne wizyty kontrolne. Na wizytach kontrolnych zmieniane są opatrunki i przekazywane są zalecenia dotyczące pielęgnacji blizny.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Mastopeksja rzadko wiążą się z wystąpieniem powikłań ale każdy nawet najdrobniejszy zabieg niesie ryzyko wystąpienia powikłań wymagających interwencji chirurgicznej lub wdrożenia leczenia zachowawczego. Możliwe powikłania to najczęściej powstanie krwiaka, który na ogół ulega samoistnej resorpcji. Bardzo rzadko może rozwinąć się infekcja wymagająca antybiotykoterapii. Najtrudniejszym do leczenie powikłaniem jest niedokrwienie kompleksu brodawka-otoczka z wystąpieniem jej martwicy lub też częściowe niedokrwienie tkanki tłuszczowej piersi. Leczenia tych powikłań w wielu przypadkach wymaga interwencji chirurgicznej, jednak u zdrowych niepalących pacjentów powikłania te są incydentalne. W późniejszym okresie może dochodzić do rozciągnięcia blizny, dlatego istotne jest aby pacjentka stosowała się do zaleceń pooperacyjnych m.in. dotyczących stosowania staników wspomagających gojenie.

DODATKOWE INFORMACJE:
Mastopeksja może być wykonana jednocześnie z wszczepieniem implantu silikonowego w przypadku znacznej utraty objętości piersi lub po prostu z chęci powiększenia biustu. W wybranych przypadkach i mniejszej utracie objętości piersi lub asymetrii można wykonać jednosoczewkowe przeszczepienie własnej tkanki tłuszczowej. Należy liczyć się z faktem, że pierś z biegiem czasu może ulec ponownemu rozciągnięciu i wymagać wtórnej korekcji chirurgicznej.

Czas zabiegu: około 1,5 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenie miejscowego: morfologia, APTT, INR, anty HBs, HBs antygen, HCV
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG