Rekonstrukcja piersi

Zabiegi rekonstrukcyjne piersi najczęściej są wykonywane w związku z utratą piersi po jej amputacji z powodu stwierdzonego raka, częściowej utraty piersi po zabiegach onkoplastycznych – oszczędzających pierś, po urazach lub w związku z wrodzonym niedorozwojem piersi (zespół Polanda).
Dostępnych jest wiele metod rekonstrukcyjnych m.in. stosowanie implantów, ekspanderów, przeszczep własnego tłuszczu, plastyki płatami z mięśnia najszerszego grzbietu lub z mięśnia prostego brzucha oraz liczne metody mikrochirurgiczne. Zabiegi mastektomii i rekonstrukcji mogą się odbywać jednoczasowo lub etapowo.
Celem leczenia rekonstrukcyjnego jest uzyskanie podobnych, zbliżonych do symetrycznych piersi. Pełne omówienie licznych metod operacyjnych wykorzystywanych w rekonstrukcji piersi przekracza ramy tego opracowania. W celu uzyskania szczegółowych informacji na temat możliwości leczenia, wyboru metody operacyjnej, czasu rekonstrukcji i możliwych do uzyskania wyników można omówić na konsultacji z doktorem Rafałem Pabiańczykiem.

Czas zabiegu: około 2 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG