CENNIK - Zabiegi nosa

Konsultacja przed zabiegiem 400 zł
Całkowita korekcja nosa z przegrodą 26000 - 30000 zł
Wtórna korekcja nosa 29000 - 35000 zł
Korekcja części chrzęstnej nosa z przegrodą 18000 - 19000 zł
Korekcja części kostnej nosa 18000 - 19000 zł
Usunięcie zmiany skórnej nosa 2000 - 5000 zł
Rekonstrtukcja nosa 20000 - 30000 zł

Podane ceny zabiegów obejmują całość procedury łącznie z opieką pooperacyjną.
Pacjent nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów po zabiegu takich jak konsultacje, kontrole, zmiany opatrunku, usunięcie szwów.
Cena zabiegu obejmuje również ubranko uciskowe i bieliznę jeżeli jest to wymagane.
Ceny są orientacyjne i zawierają VAT.
Dokładane koszty zostają ustalona na konsultacji przed zabiegiem i zależą m.in. od stopnia trudności technicznej planowanej operacji, ilości wymaganych materiałów chirurgicznych, rodzaju implantów itp.