Korekcja wtórna piersi

Ważne aby zrozumieć, że każdy chirurg plastyczny miewa w swojej pracy powikłania, a uzyskiwane wyniki operacji są czasami mniej lub bardziej satysfakcjonujące dla pacjenta i samego chirurga. Każdy pacjent chciałby aby niesatysfakcjonujący wynik lub powikłanie zostało natychmiast poprawione, ale w wielu przypadkach istotną rolę odgrywa czas jaki upłynął od zabiegu i nie należy podejmować pochopnych decyzji o zbyt wczesnej reoperacji!
Korekcja wtórna piersi jest wykonywana najczęściej w związku z nieprawidłowym wyglądem biustu po jego wcześniejszym powiększeniu za pomocą implantów piersiowych. Rzadziej korekcję wtórną wykonuje się np. po redukcji czy mastopeksji (podniesienie piersi). Całkowite wygojenie i ostateczny kształt piersi uzyskuje się po około roku od zabiegu. Do zniekształceń biustu dochodzi w wyniku zaburzonego procesu gojenia i w późniejszym okresie może to prowadzić do powstania powikłań w postaci przemieszczenia protezy, jej rotacji czy powstania torebki przykurczającej. Może również dochodzić do rozwoju asymetrii piersi, synmastii (przesunięcie protez w kierunku mostka i zniesienie bruzdy między piersiowej), tzw. efektu „double bubble” (przesunięcie protezy w dół i uformowanie w okolicy fałdu pod piersiowego dodatkowej wypukłości), lub powstanie tzw. wyglądu „snoopy dog” (proces odwrotny jak w powyższym przykładzie, czyli przemieszczenie implantu do góry).
Powikłania wymienione powyżej wymagają korekcji chirurgicznej polegającej na przesunięciu protezy w prawidłowe położenie oraz korekcji loży, w której znajduje się implant. Czasami wymagana jest wymiana implantu lub całkowite ich usunięcie na okres około 6-12 miesięcy i ponowny zabieg po upływie tego okresu po zregenerowaniu się tkanek piersi. W innych przypadkach korekcja loży wymaga zastosowania przeszczepu bezkomórkowej macierzy skórnej w celu wzmocnienia loży implantu.
Jednym z najczęstszych późnych powikłań jest wytworzenie torebki przykurczającej, która deformuje pierś, a czasami może wywoływać ból. Częstość wystąpienia tego powikłania waha się w granicach od 3 do 5% operowanych pacjentek. Przyczyny powstawania tego powikłania nie są jasne. Aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia tej wewnętrznej blizny należy przestrzegać zaleceń lekarskich dotyczących masażu piersi po zabiegu, które zmniejszają ryzyko wystąpienia tego stanu jednak w pełni nie zapobiegają powstaniu torebki. Leczenie w mniej zaawansowanym stadium może być zachowawcze tzn. chirurg może podjąć próbę rozerwania struktury torebki przez silne rozmasowanie piersi, a w przypadku braku efektu wymagana jest reoperacja. Niestety nie ma gwarancji, że po korekcji chirurgicznej torebki choroba nie nawróci.

Czas zabiegu: około 1,5 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG