Piersi bulwiaste

WSTĘP:
Piersi bulwiaste mogą być przyczyną wielu problemów natury psychologicznej u kobiet dotkniętych tym zniekształceniem. Etiologia piersi bulwiastych nie jest do końca poznana. Tkanka gruczołowa piersi jest pokryta powięzią powierzchowną, której zadaniem jest podtrzymywanie piersi i nadanie odpowiedniego kształtu w trakcie dojrzewania. Jednak u niektórych osób z niewyjaśnionych przyczyn ta struktura nie poddaje się rozciągnięciu podczas wzrostu piersi w okresie dojrzewania i jedynie w swojej centralnej części w miejscu najmniejszego oporu dochodzi do „przeciśnięcia” się rosnącego gruczołu i uformowaniu piersi o nieprawidłowym kształcie. Najczęściej do niedorozwoju piersi dochodzi w jej dolnych kwadrantach. Rozróżnia się dwa typy zniekształceń związanych z tą patologią – pierś bulwiasta w której dochodzi do zwężenia podstawy piersi zarówno w pionie jak i poziomie oraz łagodniejszą postać – pierś rurowatą gdzie zniekształcenie jest obecne tylko w płaszczyźnie poziomej.

CEL ZABIEGU:
Celem zabiegu jest przywrócenie prawidłowego kształtu piersi, zwiększenie objętości piersi poprzez wszczepienie implantu silikonowego oraz podniesienie kompleksu brodawka-otoczka (KBO) gdyż często tej wadzie towarzyszy opadnięcie KBO.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Przed każdym zabiegiem odbywa się konsultacja podczas której doktor Pabiańczyk omawia wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania przed i postępowania po zabiegu oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące samej operacji. Istotne przed zakwalifikowaniem do zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia, brak chorób nowotworowych sutka, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych przez lekarza badań laboratoryjnych i wykonanego USG piersi, oraz pozytywna kwalifikacja anestezjologa do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza prowadzącego.

ZNIECZULENIE:
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym po wcześniejszej kwalifikacji anestezjologa.

OPIS ZABIEGU:
Korekcja piersi bulwiastych niejednokrotnie stanowi wyzwanie dla chirurga plastycznego. Technicznie nie jest łatwo zamienić pierś bulwiastą na pełny, krągły biust.
W trakcie zabiegu należy zredukować średnice otoczki, obniżyć fałd pod sutkowy, wszczepić protezę i prawidłowo uformować nowy kształt piersi. Proteza jest wszczepiana z dostępu około otoczkowego lub z cięcia w fałdzie pod piersiowym i może być zlokalizowana pod gruczołem lub pod mięśniem piersiowym. Dr Rafał Pabiańczyk preferuje dostęp pod otoczkowy i umieszczenie protezy pod mięśniem co daje najmniej widoczną bliznę i najbardziej wydatna projekcję piersi. Jednak nie we wszystkich przypadkach takie postępowanie jest możliwe. Najistotniejszą częścią zabiegu jest umiejętne przemodelowanie gruczołu i rozłożenie tkanek na protezie w taki sposób aby pierś przyjęła kształt kulisty. Do poprawy konturu piersi wykorzystuje się również przeszczep własnej tkanki tłuszczowej, który można powtarzać kilkakrotnie.

OKRES POOPERACYJNY:
Po zabiegu pacjent na ogół pozostaje przez 1 dobę w klinice i następnie po kontroli lekarza jest wypisywany do domu w dniu kolejnym. Po zabiegu przez pierwsze 7-10 dni piersi są obrzęknięte, skóra jest „połyskliwa” i napięta. Obrzęk może również zlokalizować się na brzuchu. W dolnej części piersi mogą być obecne zasinienia. Czucie w obszarze brodawki może być obniżone lub może wykazywać nadwrażliwość. Obowiązuje zakaz palenia papierosów i bezwzględne przebywanie w staniku przez okres około 3 tygodni 24 godz. na dobę. Obowiązuje zakaz uprawiania sportu i oszczędny tryb życia oraz wstrzemięźliwość seksualna w okresie około 4 tygodni. Ewentualne dolegliwości bólowe są zwalczane lekami przepisanym, na recepcie. Ważny jest bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem w okresie rekonwalescencji i regularne wizyty kontrolne. Przed opuszczeniem kliniki pacjent zostaje poinstruowany o dalszym postępowaniu.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Ryzyko wystąpienia powikłań jest niewielkie, niemniej jednak jedno z największych wśród zabiegów korygujących piersi ze względu na znacznie skomplikowany technicznie zabieg. Zawsze istnieje ryzyko wystąpienia krwiaka, infekcji i rozejścia się rany, przesunięcia protezy, martwicy kompleksu brodawka-otoczka (KBO) czy w późnym okresie poszerzenia się blizny lub wystąpienia torebki przykurczającej. Powikłania są leczone w podobny sposób jak przy samej augmentacji lub mastopeksji.

Czas zabiegu: około 1,5 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG