Podniesienie piersi z jednoczesnym powiększeniem

WSTĘP:
Zabieg podniesienia piersi z jednoczesnym ich powiększeniem jest procedurą łączącą zarówno prostą augmentację oraz lifting piersi. Opadnięcie lub inaczej zwiotczenie piersi jest spowodowane wieloma czynnikami. Najczęstszą przyczyną jest utrata masy gruczołu piersiowego po przebytej ciąży lub kilku ciążach lub/i karmieniu piersią, po odchudzaniu, czy też z przyczyn genetycznych lub kombinacji powyższych czynników. Do opadnięcia piersi z utratą masy gruczołu dochodzi u wielu pacjentek wraz z wiekiem. W przypadku braku możliwości uzyskania odpowiedniej projekcji piersi po samej mastopeksji lub kiedy pacjentka chce uzyskać po prostu większy rozmiar biust dodatkowo stosuje się implanty silikonowe lub w wybranych przypadkach przeszczep własnej tkanki tłuszczowej podczas jednego zabiegu.
Efekty zabiegu można częściowo porównać z efektem jaki daje prawidłowo dobrany stanik podnoszący piersi typu „push up”.

WSKAZANIA DO ZABIEGU:
Zabieg najczęściej jest wykonywany u kobiet, które nie są usatysfakcjonowane z wyglądu biustu szczególnie po przebytej ciąży i karmieniu piersią lub po znacznej utracie wagi ciała. W szczególności zalecany jest pacjentką, u których doszło do jednoczesnego zwiotczenia piersi wraz z utratą ich objętości.

CEL ZABIEGU:
Zabieg ma na celu podniesienie kompleksu brodawka-otoczka wraz z tkankami gruczołu, powiększenie piersi i uformowanie pełnego kształtu, młodziej wyglądającego biustu. W wielu przypadkach zmniejsza się jednocześnie średnice otoczki, która wcześniej uległa rozciągnięciu.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Przed każdym zabiegiem odbywa się konsultacja na której Doktor Rafał Pabiańczyk omawia wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania przed i postępowania po zabiegu, oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące samej operacji. Istotne przed zakwalifikowaniem do zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia, brak chorób sutka, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych badań laboratoryjnych i wykonanego USG piersi, oraz pozytywna kwalifikacja lekarza anestezjologa do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza prowadzącego.

ZNIECZULENIE:
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Przed zabiegiem wymagana jest konsultacja anestezjologiczna.

OPIS ZABIEGU:
Podniesienie i jednoczasowe powiększenie piersi jest zabiegiem łączącym cechy obu tych procedur wykonywanych oddzielnie. W pierwszym etapie zabiegu wykonuje się powiększenie piersi wykorzystując implanty silikonowe i dopiero w kolejnym etapie następuje podniesienie kompleksu brodawka-otoczka oraz redukcja rozciągniętej skory. Praktycznie we wszystkich przypadkach jednoczasowego podniesienia i powiększenia piersi implant jest umieszczany pod mięśniem piersiowym większym w podobny sposób jak przy prostym powiększeniu piersi. Natomiast skóra może zostać przecięta na 3 różne sposoby tak jak to ma miejsce przy mastopeksji. Drogi wprowadzania implantu mogę być wykonane przez cięcie wokół otoczki (niewielka ptoza piersi – opadnięcie piersi), poprzez cięcie wokół otoczki i pionowe cięcie w kierunku fałdu podpiersiowego (umiarkowana ptoza piersi – opadnięcie piersi) oraz z tzw. cięcie w kształcie „odwróconego T” przy znacznym opadnięciu piersi. Możliwości wyboru implantów są podobne jak przy typowym powiększaniu piersi.

OKRES POOPERACYJNY:
Po zabiegu pacjent na ogół pozostaje przez 1 dobę w klinice i następnie po kontroli jest wypisywany do domu w dniu kolejnym. Po zabiegu przez pierwsze 7-10 dni piersi są obrzęknięte, skóra jest „połyskliwa” i napięta. Obrzęk może również zlokalizować się na brzuchu. W dolnej części piersi mogą być obecne zasinienia. Czucie w obszarze brodawki może być obniżone lub może wykazywać nadwrażliwość. Obowiązuje zakaz palenia papierosów i bezwzględne przebywanie w staniku przez okres około 3 tygodni 24 godz. na dobę. Obowiązuje zakaz uprawiania sportu i przeciążania mięśni klatki piersiowej oraz wstrzemięźliwość seksualna w okresie około 4 tygodni. Szczególnie w przypadku zastosowania protez w obszarze pod mięśniem piersiowym większym pacjent może odczuwać dyskomfort w postaci napięcia mięśni utrzymujący się do kilku tygodni. Ważny jest bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem w okresie rekonwalescencji i regularne wizyty kontrolne. Przed opuszczeniem kliniki pacjent zostaje poinstruowany o dalszym postępowaniu.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Ryzyko wystąpienia powikłań jest niewielkie, niemniej jednak największe wśród zabiegów estetycznych piersi ze względu na znacznie skomplikowany technicznie zabieg. Zawsze istnieje ryzyko wystąpienia krwiaka, infekcji i rozejścia się rany, przesunięcia protezy, martwicy kompleksu brodawka otoczka czy w późnym okresie poszerzenia się blizny lub wystąpienia torebki przykurczającej. Powikłania są leczone w podobny sposób jak przy samej augmentacji lub mastopeksji.

DODATKOWE INFORMACJE:
W wybranych przypadkach można uzyskać umiarkowane podniesienie piersi stosując jedynie samą protezę silikonowa o kształcie anatomicznym i wtedy nie ma konieczności wykonywania rozległych cięć skór takich jak np. „odwrócone T”. Blizna jest w takim przypadku zlokalizowana w fałdzie pod piersiowym, wokół otoczki lub w dole pachowym.
Przy zastosowaniu przeszczepu własnego tłuszczu etapy zabiegu są odwrócone tzn. najpierw wykonuje się mastopeksję i następnie zwiększa objętość piersi przeszczepem tłuszczu. W niektórych przypadkach zabieg jest wykonywany w dwóch etapach w odstępie około 3 miesięcy. Rozmiar uzyskanego biustu ograniczony jest maksymalną możliwą objętością wszczepionego tłuszczu czyli około 150 ml na jedną pierś. Zabieg przeszczepu można jednak powtórzyć uzyskując zaplanowany rozmiar piersi.

Czas zabiegu: około 2,5 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenie miejscowego: morfologia, APTT, INR, anty HBs, HBs antygen, HCV
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG