Korekcja klatki piersiowej tłuszczem

WSTĘP:
Klatkę piersiową można powiększyć poprzez wszczepienie implantu silikonowego lub przeszczep własnej tkanki tłuszczowej.

WSKAZANIA DO ZABIEGU:
Odpowiednim kandydatem do operacji są pacjenci z realnymi oczekiwaniami co do rozmiaru klatki piersiowej. Najczęstsze wskazania do zabiegu to słabo rozwinięta muskulatura klatki piersiowej lub asymetria w wyniku np. zespołu Polanda.

CEL ZABIEGU:
Zabieg ma na celu uzyskanie pełnego i bardzo naturalnego kształtu klatki piersiowej oraz wzrost jej masywności.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Istotne kwestie umożliwiające zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu to dobry ogólny stan zdrowia, brak chorób sutka, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych badań laboratoryjnych i wykonanego USG piersi, oraz pozytywna kwalifikacja lekarza anestezjologa do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza.

ZNIECZULENIE:
W przypadku powiększania klatki piersiowej z wykorzystaniem własnej tkanki tłuszczowej z wyboru jest wykonywane znieczulenie ogólne.

OPIS ZABIEGU:
Korzyści płynące z zastosowania przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej są „podwójne”. W praktyce oznacza to, że po pierwsze można uzyskać bardzo naturalnie wyglądającą klatkę piersiową, która jest powiększona własna tkanką i w ten sposób eliminuje się ryzyko wystąpienia powikłań związanych z zastosowaniem implantu silikonowego, a po drugie można pozbyć się „niechcianego” tłuszczu np. z brzucha. Czyli w trakcie jednej procedury uzyskujemy większy rozmiar klatki piersiowej i spłaszczenie brzucha.
Zabieg jest podzielony na dwa etap. W pierwszym pobierany jest tłuszcz poprzez wykonanie liposukcji, który następnie jest odpowiednio preparowany (oczyszczany z elementów morfotycznych krwi, uszkodzonych adipocytów i innych płynów ustrojowych). Po przygotowaniu, tłuszcz podawany jest cienką kaniulą w obszar klatki piersiowej. Zabieg praktycznie nie pozostawia blizn.

OKRES POOPERACYJNY:
Po zabiegu pacjent na ogół opuszcza klinikę w dniu zabiegu. Ze względu, iż zabieg jest mało inwazyjny okres rekonwalescencji jest bardzo szybki i przebieg pooperacyjny praktycznie nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych. Po zabiegu przez pierwsze 7-10 dni klatka piersiowa jest obrzęknięta. Czucie w obszarze brodawki nie jest zaburzone. Obowiązuje zakaz palenia papierosów (palenie zmniejsza objętość przyjętego tłuszczu) i bezwzględne przebywanie w staniku przez okres około 3 tygodni 24 godz. na dobę. Obowiązuje wstrzemięźliwość seksualna w okresie około 4 tygodni. Ważny jest bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem w okresie rekonwalescencji i regularne wizyty kontrolne. Przed opuszczeniem kliniki pacjent zostaje poinstruowany o dalszym postępowaniu.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Każda nawet najmniejsza procedura medyczna wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań wymagających interwencji chirurgicznej lub wdrożenia leczenia zachowawczego. Powikłania po przeszczepieniu tłuszczu w miejscu jego podania praktycznie nie występują. W miejscu liposukcji zawsze istnieje ryzyko infekcji, krwiaka czy obrzęku jednak powikłania występują rzadko.

Do późnych powikłań należy nadmierna resorpcja przeszczepionej tkanki tłuszczowej. O tym w jakim stopniu przeszczepiona tkanka tłuszczowa ulegnie resorpcji można przekonać się po około 3 miesiącach. Bo po tym okresie pozostały tłuszcz jest prawidłowo wgojony. Tkanka tłuszczowa ulega resorpcji u każdego pacjenta, natomiast jaka objętość pozostaje jest osobniczo zmienne i zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu. Na ogół resorpcji ulega około 40% podanej objętości ale zdarzają się pacjenci, u których praktycznie w całej objętości prawidłowo się przyjmuje. Początkowo objętość spada szybko a po pierwszych 3 tygodniach systematycznie resorpcja ulega zwolnieniu.

Czas zabiegu: około 1 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG