Powiększanie za pomocą własnej tkanki tłuszczowej

WSTĘP:
Obecnie wyróżniamy 2 główne sposoby powiększania piersi, wszczepienie implantu silikonowego lub przeszczep własnej tkanki tłuszczowej. W chwili obecnej najczęściej do powiększenia piersi stosuje się implanty silikonowe, jednak w ostatnich latach zastosowanie własnej tkanki tłuszczowej jest coraz częściej wykonywaną procedurą na całym świecie. Głównymi powodami o podjęciu decyzji do zabiegu jest chęć zwiększenia rozmiarów biustu, uzyskanie bardziej atrakcyjnego kształtu piersi lub też odzyskanie utraconej objętości piersi po przebytej ciąży lub/i karmieniu piersią.

WSKAZANIA DO ZABIEGU:
Odpowiednim kandydatem do operacji są pacjentki z realnymi oczekiwaniami co do rozmiaru biustu. Najczęstsze wskazania do zabiegu to chęć odzyskania utraconej objętości piersi po przebytej ciąży i karmieniu piersią oraz zbyt mały, niesatysfakcjonujący pacjentkę rozmiar biustu bez przebytej ciąży. W wielu przypadkach można korygować asymetrię piersi. Jednak zabieg ma pewne ograniczenia. Po pierwsze jednorazowe podanie tłuszczu do jednej piersi powinno być w granicy 150 ml i po drugie pacjentka powinna mieć na tyle dużo własnej tkanki tłuszczowej aby można było uzyskać w sumie 300 ml tłuszczu na obie piersi. Dlatego szczupłe pacjentki w praktyce są dyskwalifikowane do tego typu operacji. Przeszczepienie 150 ml tłuszczu daje w przybliżeniu powiększenie piersi o około 1 rozmiar. Zabieg można powtarzać w odstępie około 4 miesięcy po wgojeniu się pierwszej objętości przeszczepionego tłuszczu. Jeżeli tylko pacjentka posiada nadmiar tłuszczu w „niepożądanych” miejscach zabieg można powtarzać i w ten sposób uzyskać docelowy rozmiar piersi.

CEL ZABIEGU:
Zabieg ma na celu uzyskanie pełnego i bardzo naturalnego kształtu piersi. Oczekiwany przez pacjentkę rozmiar biustu jest ograniczony przede wszystkim warunkami anatomicznymi i tuszą pacjentki.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Istotne kwestie umożliwiające zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu to dobry ogólny stan zdrowia, brak chorób sutka, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych przez lekarza badań laboratoryjnych i wykonanego USG piersi, oraz pozytywna kwalifikacja lekarza anestezjologa do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza.

ZNIECZULENIE:
W przypadku powiększania piersi z wykorzystaniem własnej tkanki tłuszczowej z wyboru jest wykonywane znieczulenie ogólne, jednak wiele pacjentek decyduje się znieczulenie miejscowe, które również z powodzeniem w tym przypadku jest stosowane. Wszystkie szczegóły dotyczące zabiegu doktor Rafał Pabiańczyk omawia na pierwszej konsultacji.

OPIS ZABIEGU:
Korzyści płynące z zastosowania przeszczepu własnej tkanki tłuszczowej są „podwójne”. W praktyce oznacza to, że po pierwsze można uzyskać bardzo naturalnie wyglądającą pierś, która jest powiększona własną tkanką i w ten sposób eliminuje się ryzyko wystąpienia powikłań związanych z zastosowaniem protezy silikonowej i po drugie można pozbyć się „niechcianego” tłuszczu np. z ud, brzucha, bryczesów lub wymodelować pośladki. Oznacza to, że w trakcie jednej procedury uzyskujemy większy rozmiar piersi i wysmuklenie sylwetki.
Zabieg jest podzielony na dwa etapy. W pierwszym pobierany jest tłuszcz poprzez wykonanie liposukcji np. z ud, który następnie jest odpowiednio preparowany (oczyszczany z elementów morfotycznych krwi, uszkodzonych adipocytów i innych płynów ustrojowych). Po przygotowaniu, tłuszcz podawany jest cienką kaniulą w obszar piersi. Zabieg praktycznie nie pozostawia blizn.

OKRES POOPERACYJNY:
Po zabiegu pacjent na ogół opuszcza klinikę w dniu zabiegu. Ze względu, iż zabieg jest mało inwazyjny okres rekonwalescencji jest bardzo szybki i przebieg pooperacyjny praktycznie nie wymaga stosowania leków przeciwbólowych. Po zabiegu przez pierwsze 7-10 dni piersi są obrzęknięte. Czucie w obszarze brodawki nie jest zaburzone. Obowiązuje zakaz palenia papierosów (palenie zmniejsza objętość przyjętego tłuszczu) i bezwzględne przebywanie w staniku przez okres około 3 tygodni 24 godz. na dobę. Obowiązuje zakaz uprawiania sportu oraz wstrzemięźliwość seksualna w okresie około 4 tygodni. Ważne jest bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem w okresie rekonwalescencji i regularne wizyty kontrolne. Przed opuszczeniem kliniki pacjent zostaje poinstruowany o dalszym postępowaniu.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Każda nawet najmniejsza procedura medyczna wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań wymagających interwencji chirurgicznej lub wdrożenia leczenia zachowawczego. Powikłania po przeszczepieniu tłuszczu w miejscu jego podania praktycznie nie występują. W miejscu liposukcji zawsze istnieje ryzyko infekcji, krwiaka czy obrzęku jednak powikłania występują rzadko.
Do późnych powikłań należy nadmierna resorpcja przeszczepionej tkanki tłuszczowej. O tym w jakim stopniu przeszczepiona tkanka tłuszczowa ulegnie resorpcji można przekonać się po około 3 miesiącach bo po tym okresie pozostały tłuszcz jest prawidłowo wgojony. Tkanka tłuszczowa ulega resorpcji u każdego pacjenta, natomiast jaka objętość pozostaje jest osobniczo zmienne i zależy od indywidualnych predyspozycji organizmu. Na ogół resorpcji ulega około 40% podanej objętości ale zdarzają się pacjenci, u których praktycznie w całej objętości prawidłowo się przyjmuje. Początkowo objętość spada szybko a po pierwszych 3 tygodnia systematycznie resorpcja ulega zwolnieniu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Przez wiele lat stosowanie własnego tłuszczu do powiększania piersi nie było zalecane ze względu na trudności diagnostyczne raka piersi u pacjentek po zastosowanym przeszczepie. Jednak w dobie nowoczesnych aparatów USG o bardzo wysokiej rozdzielczości i lepszej jakości mammografów diagnostyka raka piersi u kobiet po przeszczepie tłuszczu jest łatwiejsza.
Jednak należy rozważyć wykonanie zabiegu u kobiet w grupie ryzyka nowotworowego lub rodzinnym występowaniem raka piersi. Zabieg nie ma wpływu na karmienie piersią. Kobiety z cukrzycą mogą poddać się zabiegowi pod warunkiem prawidłowo prowadzonej cukrzycy.

Czas zabiegu: około 1 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenie miejscowego: morfologia, APTT, INR, anty HBs, HBs antygen, HCV
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG