Korekcja odstających uszu

WSTĘP:
To jeden z bardziej popularnych zabiegów wykonywany u wielu pacjentów w różnych grupach wiekowych. U dzieci zabieg najwcześniej można przeprowadzić w wieku około 8 lat wtedy ucho praktycznie jest finalnie ukształtowane i nie rośnie. U osób dorosłych zabieg wykonuje się praktycznie w każdym wieku. Odstawanie ucha jest częściej postrzegane jako subiektywna ocena wyglądu jednak istnieją kryteria anatomiczne, które opisują prawidłowy kształt i stopień odstawania małżowiny usznej.

WSKAZANIA DO ZABIEGU:
U dzieci często zabieg wykonuje się ze wskazań psychologicznych w przypadku kiedy odstające uszy są piętnowane przez rówieśników szkolnych, natomiast dorośli sami podejmują decyzję czy chcą skorygować kształt uszu.

CEL ZABIEGU:
Najczęściej celem zabiegu jest redukcja odstawania małżowiny usznej w odniesieniu do czaszki ale również korekcja jej kształtu czy samego rozmiaru ucha.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Zawsze wymagana jest konsultacja przedzabiegowa. Doktor Rafał Pabiańczyk omawia wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania przed i postępowania po operacji, oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące samego zabiegu. Istotne przed zakwalifikowaniem do zabiegu są dobry ogólny stan zdrowia, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych przez lekarza badań laboratoryjnych. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza prowadzącego.

ZNIECZULENIE:
Zabieg korekcji uszu wykonuje się w znieczuleniu miejscowym. Zabieg jest zupełnie bezbolesny możliwy do przeprowadzenia nawet u ośmiolatków.

OPIS ZABIEGU:
W trakcie zabiegu wykonuje się nacięcie skóry za uchem i dostęp do tylnej powierzchni chrząstki ucha. Przeprowadza się pewne modyfikacje na chrząstce w celu zmiany jej kształtu (powierzchowne nacięcia i zakłada modelujące szwy). Pacjent ma możliwość oceny w lusterku jak wygląda ucho jeszcze w trakcie trwania zabiegu i po akceptacji kształtu i stopnia odstawania zabieg jest kończony. Dodatkowo w wybranych przypadkach poza szwami na chrząstce ucha zakłada się dodatkowe szwy przybliżające ucho do czaszki.

OKRES POOPERACYJNY:
Po zabiegu przez pierwsze 3 dni pacjent pozostaje w opasce bandażowej (opatrunek). Na pierwszej kontroli usuwany jest opatrunek i zakładana jest zwykła opaska, którą należy nosić przez 24 godziny na dobę przez pierwsze 3 tygodnie, a potem przez kolejne 2-3 tygodnie tylko na czas spania. Po pierwszej zmianie opatrunku można umyć głowę. Szwy są usuwane po 10-12 dniach od zabiegu. Finalny kształt ucho przyjmuje po nawet kilku miesiącach.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Przy każdym zabiegu możliwe są powikłania. Przy korekcji uszu zdarzają się rzadko. Najczęściej może to być krwiak, stan zapalny. Bardzo rzadko może dochodzić do „odskoczenia” ucha od czaszki co wymaga powtórnej korekcji.

DODATKOWE INFORMACJE:
Nie ma możliwości wykonania idealnie symetrycznych uszu. Każdy z nas jest w mniejszym lub większym stopniu asymetryczny, dwie połowy ciała nie są lustrzanymi odbiciami. Dlatego należy pamiętać, że również uszy po zabiegu będą się wykazywały pewnego stopnia asymetrią.

Czas zabiegu: około 1 godziny
Pobyt w klinice: zabieg wykonywany w trybie ambulatoryjnym, pacjent wychodzi do domu po zabiegu
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenie miejscowego: morfologia, APTT, INR, anty HBs, HBs antygen, HCV
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG