Ginekomastia

WSTĘP:
Ginekomastia to przerost piersi męskiej, który może być spowodowany wieloma czynnikami. Na przerost tkanki mają wpływ zaburzenia hormonalne, związane z chorobami narządów wewnętrznych jak wątroba, nerki, tarczyca, zaburzeniami układu endokrynnego, chorobami nowotworowymi, nieprawidłową dietą lub np. przyjmowaniem anabolików i innych leków. Ginekomastia może mieć też charakter fizjologiczny szczególnie u młodych chłopców w okresie dojrzewania kiedy przewaga estrogenów wpływa na przerost sutka. W przypadku osób z nadwagą można też mówić o lipomastii czyli nagromadzeniu głównie tkanki tłuszczowej w okolicy sutka. Ginekomastia może być jedno lub obustronna.

WSKAZANIA DO ZABIEGU:
Przed podjęciem leczenia operacyjnego pacjent powinien być poddany diagnostyce w kierunku zaburzeń hormonalnych lub innych chorób które mogą mieć wpływ na rozwój ginekomastii. Uwypuklenie piersi męskiej, poszerzenie otoczki i nieestetyczny wygląd klatki piersiowej oraz z tym związane problemy psychologiczne to najczęstsze przyczyny podjęcia decyzji o zabiegu.

CEL ZABIEGU:
Zabieg ma na celu zredukowanie masy tkanki gruczołowej, tłuszczowej i łącznej oraz w wybranych przypadkach kompleks brodawka-otoczka (KBO) musi zostać podniesiony, a średnica otoczki zmniejszona.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Istotne kwestie umożliwiające zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu to dobry ogólny stan zdrowia, przeprowadzona diagnostyka w kierunku przyczyn wystąpienia ginekomastii, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych badań laboratoryjnych i wykonanego USG piersi, oraz pozytywna kwalifikacja lekarza anestezjologa do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza prowadzącego.

ZNIECZULENIE:
Zabieg w większości przypadków wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. W niewielkiej liczbie pacjentów z małą ginekomastią lub lipomastią jest możliwe przeprowadzenia zabiegu w znieczuleniu miejscowym.

OPIS ZABIEGU:
W zależności z jakim rodzajem przerostu sutka mamy do czynienia zabieg może polegać na wycięciu gruczołu, na odessaniu tkanki tłuszczowej lub na połączeniu obu procedur jednocześnie. W przypadku lipomastii korekcję sutka wykonuje się poprzez odessanie tkanki tłuszczowej bez wykonywanie nacięć skóry i zakładania szwów co nie pozostawia blizny a jedynie punktowe przebarwienie. Kaniule wprowadza się w fałdzie pod piersiowym przez otwór średnicy 2-3 mm. W przypadku obecności tkanki gruczołowej wykonuje się nacięcie na pograniczu otoczki sutkowej i skóry w jej dolnej części. Tą drogą usuwa się gruczoł i zakłada szwy podskórne. Blizna ze względu na swoją lokalizację jest praktycznie niewidoczna.

OKRES POOPERACYJNY:
Czas rekonwalescencji zajmuje około 2 tygodnie. W tym czasie należy przebywać w pasie uciskowym, który można zdejmować tylko na czas kąpieli. Przebieg pooperacyjny jest bezbolesny. Należy powstrzymać się od ćwiczeń fizycznych i postępować zgodnie z zaleceniami lekarskimi.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Każda nawet najmniejsza procedura medyczna wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań wymagających interwencji chirurgicznej lub wdrożenia dodatkowego leczenia zachowawczego. Ryzyko wystąpienia powikłań w zabiegach ginekomastii jest niewielkie. Do możliwych powikłań należy wystąpienie krwiaka, infekcja, martwica brzegów rany, asymetria czy też nadmierne bliznowacenie. Leczenie może być prowadzone w sposób zachowawczy lub może w rzadkich przypadkach wystąpić konieczność wykonania zabiegu w trybie pilnym. Pacjent powinien stosować się do zaleceń pozabiegowych, zgłaszać w wyznaczonych terminach w celu zminimalizowania ryzyka wystąpienia powikłań.

Czas zabiegu: około 1 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG