Powiększanie biustu za pomocą implantów

WSTĘP:
Obecnie wyróżniamy 2 główne sposoby powiększania piersi, wszczepienie implantu silikonowego lub przeszczep własnej tkanki tłuszczowej. Powiększanie biustu z wykorzystaniem implantów silikonowych jest obecnie najczęściej wykonywanym zabiegiem estetycznym u kobiet. Rocznie na całym świecie tej procedurze poddaje się kilkaset tysięcy pań chcących poprawić wygląd swoich piersi. Głównymi powodami o podjęciu decyzji do zabiegu jest chęć zwiększenia rozmiarów biustu, uzyskanie bardziej atrakcyjnego kształtu lub też odzyskanie utraconej objętości po przebytej ciąży lub/i karmieniu piersią.

WSKAZANIA DO ZABIEGU:
Odpowiednim kandydatem do operacji są pacjentki z realnymi oczekiwaniami co do rozmiaru biustu z zachowaniem odpowiednich proporcji sylwetki. Najczęstsze wskazania do zabiegu to chęć odzyskania utraconej objętości po przebytej ciąży i karmieniu piersią oraz zbyt mały, niesatysfakcjonujący pacjentkę rozmiar biustu bez przebytej ciąży. W wielu przypadkach protezą można również korygować asymetrie piersi.

CEL ZABIEGU:
Zabieg ma na celu uzyskanie pełnego, proporcjonalnego do kształtu sylwetki rozmiaru biustu, który będzie wyglądał naturalnie. Oczekiwany przez pacjentkę kształt i rozmiar jest ograniczony przede wszystkim warunkami anatomicznymi i możliwościami technicznymi, ale sugestie pacjenta co do ostatecznego wyglądu piersi zawsze są uwzględniane w procesie leczenia.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Istotne kwestie umożliwiające zakwalifikowanie pacjenta do zabiegu to dobry ogólny stan zdrowia, brak chorób sutka, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych badań laboratoryjnych i wykonanego USG piersi, oraz pozytywna kwalifikacja lekarza anestezjologa do zabiegu w znieczuleniu ogólnym. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza prowadzącego.

ZNIECZULENIE:
W przypadku powiększania piersi z wykorzystaniem protezy silikonowej wykonywane jest znieczulenie ogólne. Wszystkie szczegóły dotyczące znieczulenia są omawiane z anestezjologiem na konsultacji przed zabiegiem.

OPIS ZABIEGU:
Jest wiele szczegółów dotyczących technik operacyjnych, rodzaju protez, miejsca ich umieszczenia, dlatego ważne aby wszystkie wątpliwości wyjaśnić na konsultacji przed zabiegowej z doktorem Rafałem Pabiańczykiem. Ważne aby zapoznać się z niniejszym opisem tak aby ewentualne niejasności omówić na spotkaniu z doktorem i podjąć świadomą decyzję o zabiegu.
W praktyce wyróżnia się 2 rodzaje implantów silikonowych, anatomiczne oraz okrągłe. Implanty różnią się dodatkowo spójnością (twardością) żelu silikonowego. Korzyści jakie możemy uzyskać z zastosowania implantów okrągłych to w uproszczeniu głównie większe uwydatnienie (projekcja) górnych kwadrantów piersi, natomiast implanty anatomiczne umożliwiają podniesienie brodawki i otoczki piersi w przypadku jej opadnięcia oraz większą projekcję dolnych kwadrantów piersi. Na życzenie pacjenta są również dostępne implanty wypełnione solą fizjologiczną. Doktor Pabiańczyk w swojej praktyce stosuje głównie implanty silikonowe gdyż zapewniają bardziej naturalną „miękkość” piersi w porównaniu z implantami solnymi. Wybór wielkości implantu zależy przede wszystkim od warunków anatomicznych piersi. Implanty różnią się powierzchnią podstawy oraz projekcją co bezpośrednio przekłada się na uwydatnienie piersi w kierunku „przednim” (wzrost projekcji). Nie zawsze jest regułą, że większa proteza pozwoli uzyskać większy rozmiar biustu a mniejsza proteza mniejszy. Czasami zależność ta może być zupełnie odmienna dlatego o wyborze wielkości implantu decyduje lekarz. W przypadku asymetrii piersi można niwelować różnice pomiędzy stronami poprzez zastosowanie implantów o różnych objętościach.
Z zastosowaniem implantu nieodłącznie wiąże się pozostawienie blizny. Implant można wprowadzić poprzez wykonaniu nacięcia skóry pod piersią, w około otoczki sutkowej na pograniczu pigmentu otoczki i skóry piersi, lub z okolicy dołu pachowego. Doktor Pabiańczyk preferuje dostęp około otoczkowy pozostawiający najmniej widoczną bliznę, jednak ostateczny wybór metody zależy od rozmiaru i typu protezy, oraz od warunków anatomicznych pacjenta.
Implant może zostać wszczepiony pod gruczoł lub pod mięsień piersiowy większy. Z reguły lokalizacja implantu pod mięśniem jest korzystniejsza ze względu na mniejsze ryzyko powstania torebki przykurczającej i bardziej naturalny wygląd piersi. Jednak okres rekonwalescencji jest dłuższy niż przy zastosowaniu implantu pod gruczołem piersiowym.

OKRES POOPERACYJNY:
Po zabiegu pacjent na ogół pozostaje przez 1 dobę w klinice. W dniu po zabiegu, po wizycie lekarza prowadzącego jest wypisywany do domu. Po zabiegu przez pierwsze 7-10 dni piersi są obrzęknięte, skóra jest „połyskliwa” i napięta. Obrzęk może również zlokalizować się na brzuchu. Czucie w obszarze brodawki może być obniżone lub może wykazywać nadwrażliwość. Obowiązuje zakaz palenia papierosów i bezwzględne przebywanie w staniku przez okres około 3 tygodni 24 godz. na dobę. Obowiązuje zakaz uprawiania sportu i przeciążania mięśni klatki piersiowej, oraz wstrzemięźliwość seksualna w okresie około 4 tygodni. Szczególnie w przypadku zastosowania protez w obszarze pod mięśniem piersiowym większym pacjent może odczuwać dyskomfort w postaci napięcia mięśni utrzymujący się do kilku tygodni. Ważny jest bezpośredni kontakt pacjenta z lekarzem w okresie rekonwalescencji i regularne wizyty kontrolne. Przed opuszczeniem kliniki pacjent zostaje poinstruowany o dalszym postępowaniu.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Każda nawet najmniejsza procedura medyczna wiąże się z ryzykiem wystąpienia powikłań wymagających interwencji chirurgicznej lub wdrożenia leczenia zachowawczego. Na szczęście powikłania są bardzo rzadkie. Można wyróżnić powikłania wczesne i późne. W przypadku tych pierwszych można wyróżnić powstanie krwiaka z koniecznością jego ewakuacji poprzez np. reoperację lub rozwój infekcji, który może wiązać się z koniecznością usunięcia protezy, wygojenia rany i ponownym wszczepieniem implantu. Późne powikłania to m.in.: wyczuwanie implantu pod skórą, jego przesunięcie z powstaniem asymetrii czy utrata fałdu między piersiowego. Te rzadkie powikłania wymagają interwencji chirurgicznej. Może również dojść do powstania torebki włóknistej powodującej zniekształcenie piersi. W niektórych przypadkach wiąże się to z koniecznością korekcji chirurgicznej zdeformowanej piersi. Dlatego istotne jest prawidłowe masowanie piersi zgodnie z zaleceniami lekarza co ogranicza powikłania tego typu.

DODATKOWE INFORMACJE:
Nie ma dowodów na to, iż implanty silikonowe sprzyjają tworzeniu się raka piersi. Powstanie raka u pacjentek po wszczepieniu implantu stanowi jedynie koincydencję, a częstość rozwoju raka jest równa ze średnią statystyczną jak w grupie kobiet bez implantów silikonowych. Diagnostyka raka piersi u kobiet z implantem w USG jest łatwiejsza niż bez niego ze względu na lepszą ekspozycję gruczołu „podniesionego” przez implant. Należy natomiast rozważyć stosowanie implantu u kobiet w grupie ryzyka nowotworowego lub rodzinnym występowaniem raka piersi. Zabieg nie ma istotnego wpływu na karmienie piersią. Kobiety z cukrzycą mogą poddać się zabiegowi pod warunkiem prawidłowo prowadzonej cukrzycy.

Czas zabiegu: około 1 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenie miejscowego: morfologia, APTT, INR, anty HBs, HBs antygen, HCV
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG