Powiększenie bródki

WSTĘP:
Augmentacja (powiększenie) bródki jest prostym zabiegiem polegającym na uwydatnieniu guza bródkowego poprzez zastosowanie implantu silikonowego. Uwydatnienie bródki może być też wykonane przez remodeling własnej żuchwy tzn. wysunięcie do przodu części szkieletu żuchwy. Wymienione sposoby operacyjne dają trwały efekt utrzymujący się przez wiele lat. Chwilowe uwydatnienie profilu bródki można wykonać stosując kwas hialuronowy.

WSKAZANIA DO ZABIEGU:
Jest wiele zasad określających prawidłowy wygląd twarzy, zaburzenie tych proporcji może powodować pewnego rodzaju zniekształcenie wyglądu i dysproporcje twarzy. Pacjent który chce poddać się zabiegowi korekcji bródki powinien wcześniej odbyć konsultacje ortodonty i chirurga twarzowo szczękowego w celu wykluczenia wad zgryzu. Jeżeli zostaną wykluczone nieprawidłowości w zakresie uzębienia i stwierdza się jedynie izolowany niedorozwój guza bródki zabieg może zostać wykonany.

CEL ZABIEGU:
Zabieg wykonywany jest w celu poprawienia profilu brody i co za tym idzie uzyskanie harmonijnego wyglądu twarzy. Odtworzenie prawidłowych proporcji pomiędzy żuchwą i szczęką oraz nosem i czołem.

PRZYGOTOWANIE DO ZABIEGU:
Zawsze wymagana jest konsultacja przedzabiegowa podczas której Doktor Pabiańczyk omawia wszystkie szczegóły dotyczące przygotowania przed i postępowania po operacji oraz wyjaśnia wątpliwości dotyczące samego zabiegu. Istotne przed zakwalifikowaniem do zabiegu jest dobry ogólny stan zdrowia, brak innych chorób lub ich prawidłowe leczenie, niepalenie papierosów, prawidłowe wyniki zleconych badań laboratoryjnych. W przypadku występowania jakichkolwiek chorób przewlekłych należy poinformować o nich lekarza. Ważne jest odbycie konsultacji ortodontycznej i chirurga twarzowo-szczękowego w celu oceny prawidłowości zgryzu.

ZNIECZULENIE:
Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym.

OPIS ZABIEGU:
Zabieg poprawiający profil bródki może zostać przeprowadzony wieloma sposobami. Najczęściej wykonuje się wszczepienie implantu silikonowego, który wcześniej jest odpowiednio dobierany. Implant jest wkładany przez drobne nacięcie pod brodą lub z dostępu przez jamę ustną. Implant jest opierany bezpośrednio na kości (guz bródkowy) i tam odpowiednio fiksowany.
Inna metoda poprawiająca profil bródki polega na wysunięciu do przodu podstawy żuchwy w taki sposób aby uzyskać prawidłowy wygląd. Blok kostny jest mocowany śrubkami lub mikro płytką metalową do trzonu żuchwy.
Inne metody rzadziej stosowane to przeszczep kości. Fragment kostny jest pobierany najczęściej z okolicy talerza biodrowego i podobnie jak implant silikonowy przeszczepiany na guz bródki.
Przeszczep własnego tłuszczu to metoda polegająca na pobraniu tłuszczu z miejsca, w którym jest go w nadmiarze i przeszczepienie w obszarze bródki. To małoinwazyjny zabieg jednak nie daje „twardego” podłoża w przeciwieństwie do wyżej wymienionych metod.
Kwas hialuronowy jako materiał wypełniający samoistnie się wchłania i poprawia profil na około rok czasu.

OKRES POOPERACYJNY:
W zależności od wybranej metody okres rekonwalescencji jest różny i może trwać od kilku dni do kilku tygodni. Istotne jest aby stosować się do zaleceń lekarskich w tym czasie w celu uniknięcia powikłań.

MOŻLIWE KOMPLIKACJE PO ZABIEGU:
Przy każdym zabiegu możliwe są powikłania. W przypadku mniej inwazyjnych zabiegów jak kwas hialuronowy lub przeszczep tłuszczy ryzyko powikłań jest niewielkie. Większej liczby powikłań można się spodziewać przy zabiegach z wykorzystaniem implantu lub własnej kości. Najczęściej jest krwiak, stan zapalny a w bardzo rzadkich przypadkach porażenie nerwu bródkowego co wiąże się z osłabieniem czucia na dolnej wardze.

DODATKOWE INFORMACJE:
Z powiększeniem bródki często jednoczasowo jest wykonywana korekcja nosa. Szczególnie ma to istotne znaczenie w przypadku pacjentów, u których występuje tzw. „ptasi profil twarzy”, czyli garbaty wydatny nos i krótka słabo uwydatniona bródka.

Czas zabiegu: około 1 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenie miejscowego: morfologia, APTT, INR, anty HBs, HBs antygen, HCV
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG