Redukcja bródki

WSTĘP:
Zabieg redukujący profil bródki w założeniach jest dokładnym przeciwieństwem powiększania bródki. Należy go rozumieć w taki sposób, że wykonywane procedury mają za zadanie przywrócić prawidłowy profil twarzy i wiążą się z usunięciem, redukcją tkanek a nie ich dodaniem. Podobnie jak przy powiększaniu brody istotna jest opinia ortodontyczna i chirurga twarzowo-szczękowego o prawidłowej anatomii zgryzu i dopiero wtedy możliwa jest decyzja o zabiegu. Jest kilka metod korygujących nadmiernie wydatną guzowatość bródki. Najczęściej wykonuje się redukcje kości w obszarze guza bródkowego poprzez jego frezowanie, osteotomię lub cofnięcie bloku kostnego do tyłu i fiksowanie mikro śrubami.
Zabieg wykonywany jest w celu poprawienia profilu brody i co za tym idzie uzyskanie harmonijnego wyglądu twarzy. Odtworzenie prawidłowych proporcji pomiędzy żuchwą i szczęką oraz nosem i czołem. Zabieg wykonywany jest w znieczuleniu ogólnym. Czas rekonwalescencji nie jest zbyt długi. W tym czasie wymagane jest noszenie opatrunku uciskowego. Często redukcję bródki wykonuje się z jednoczasową korekcją nosa.

Czas zabiegu: około 1 godziny
Pobyt w klinice: 1 doba
Wizyta kontrolna: po tygodniu i po miesiącu
Badania do znieczulenie miejscowego: morfologia, APTT, INR, anty HBs, HBs antygen, HCV
Badania do znieczulenia ogólnego: grupa krwi, morfologia, APTT, INR, sód, potas, chlorki, anty HBs, HBs antygen, HCV, EKG